Digitaal en online

Cyberpesten
Deze manier van pesten bestaat nog niet zo heel lang en is ook lang niet zo zichtbaar als het pesten in het ‘echte leven’. Het gebeurt veel via de mobiele telefoon of via internet. Het nadeel van cyberpesten is dat het vaak anoniem gebeurt, wat de pester een extra machtspositie geeft.
De gevolgen bij cyberpesten zijn vaak groter dan bij het ‘gewone’ pesten. Je kunt je moeilijker verdedigen, het is een publieke vernedering omdat iedereen het kan lezen en het blijft actief omdat het lastig is om iets van internet te verwijderen.
www.stoppestennu.nl
www.pestweb.nl

Sexting/grooming
Op internet is grooming de term die we gebruiken voor digitaal kinderlokken; het benaderen van kinderen voor seksueel contact. Grooming is in Nederland verboden. Sexting is breder dan grooming. Bij sexting gaat het om seks via internet. Meestal zijn het verliefde pubers die experimenteren en elkaar seksueel getinte foto’s of filmpjes sturen.
www.vraaghetdepolitie.nl
www.mediawijsheid.nl
www.helpwanted.nl

Social media
Sociale media moeten leuk en veilig zijn. Daar hebben we zelf een rol in. Dat noemen we mediawijsheid.
Een belangrijk vraagstuk bij sociale media is privacy. De informatie die via sociale media wordt gedeeld, is immers interessant voor bedrijven én criminelen. Beschermen sociale media jouw privacy? Of hebben ze andere belangen? En welke rol speel je daar zelf in? www.mediawijsheid.nl/sociale-media/

X