Gezondheid

Terug naar overzicht

Eetstoornis
Als je problemen hebt met eten, heb je dan direct een eetstoornis? Wanneer heb je eigenlijk een eetstoornis? En wat is het verschil tussen een eetprobleem en een eetstoornis, of is dat hetzelfde? Om te beginnen bij de eerste vraag: nee, als je problemen hebt met eten heb je niet direct een eetstoornis. Een eetprobleem is niet hetzelfde als een eetstoornis. Het grootste verschil is dat een eetstoornis je hele leven en functioneren negatief beïnvloedt en in de weg staat, terwijl dit bij een eetprobleem niet het geval is. Hier kun je alles lezen over eetstoornissen www.proud2bme.nl

Huisarts
Bij een medische behandeling geldt een aantal rechten en plichten voor jou en voor de arts of specialist. Je hebt bijvoorbeeld het recht jouw medisch dossier in te zien. De arts moet jou bijvoorbeeld informeren over behandeling en onderzoek. Wat zijn jouw rechten en plichten? www.rijksoverheid.nl

Voeding
Ben je te zwaar of juist te licht? Of je een gezond gewicht hebt, kan je meten met de Body Mass Index (BMI) én je middelomtrek. Samen geven ze een goed beeld van een gezond gewicht.
Een gezond gewicht is belangrijk, omdat mensen met overgewicht en obesitas meer kans hebben op ernstige ziekten. Dit zijn bijvoorbeeld diabetes type 2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- en vaatziekten, rug- en gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker. Ondergewicht kan ook gezondheidsklachten veroorzaken.
www.voedingscentrum.nl

Puberteit
Als je in de puberteit komt, verandert er veel. Lees hier wat er allemaal verandert en stel je vraag www.sense.info

Sport en bewegen
Doe de test en vind uit welke sport bij je past! Misschien is een teamsport zoals voetbal of hockey wel wat voor je. Of misschien ben je wel meer een type voor een individuele sport zoals tennis of atletiek www.sport.nl/sportwijzer

X